Apostillərin elektron reyestri (e-Registry of apostilles)


Apostil

 
İmzalamış vəzifəli şəxs (Signed by) :
Təsdiq etmiş qurum (Issued) :

Rəsmi sənəd (Official document)

 
Sənədin tipi (Document type) :
İmzalanmışdır (Has been signed by) :
Möhür (bears the seal/stamp of) :

Sənəd haqqında məlumat (Document info)

 
Sənədin adı (Document name) :